Wakacje kredytowe 2024 – na jakich zasadach?

Wakacje kredytowe to bez wątpienia korzyść dla wszystkich kredytobiorców. Możliwość zawieszenia spłaty rat daje nie tylko chwilę oddechu, ale też możliwość nadpłacenia kapitału. Program ma być kontynuowany w 2024 r., ale już nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego przywileju. Wprowadzone są bowiem nowe kryteria dochodowe. Jakie zatem warunki trzeba będzie spełnić, aby móc skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Wakacje kredytowe funkcjonują od lipca 2022 r., kiedy to kredytobiorcy dostali możliwość zawieszenia spłaty rat swoich kredytów hipotecznych, jako formę pomocy w walce z konsekwencjami rosnących stóp procentowych. Zgodnie z rządowym projektem program ma być kontynuowany w 2024 r., ale opcja ta nie będzie już dostępna dla wszystkich.

Wakacje kredytowe w 2024 r.

Z wakacji kredytowych w br. będzie można skorzystać od 1 marca. Wynika z tego, że pierwsze zawieszenie będzie trwało do 31 marca. Następnie na każdy kolejny kwartał roku będzie przypadać jeden miesiąc, w którym będzie można zawiesić spłaty rat kredytu. Oznacza to, że kredytobiorca będzie miał możliwość łącznie 4 miesięcy przerwy od płacenia, i prawo do zdecydowania kiedy i ile razy skorzysta z tego przywileju.

Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, które zaciągnęły kredyt przed 1 lipca 2022 r. i mają problem z jego spłatą ze względu na duży wzrost stóp procentowych i obejmować nieruchomość, w której mieszka kredytobiorca. Kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mieć znaczenia.

2024 r. – nowe zasady wakacji kredytowych

W przeciwieństwie do poprzednich lat teraz z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które będą spełniały kryterium dochodowe. Mianowicie wprowadzony zostaje wskaźnik RdD, czyli wskaźnik raty do dochodu. Od teraz, uprawnione do przerwy w płatnościach będą osoby, których średnia arytmetyczna wartości wskaźnika za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35%. Innymi słowy, ci, których miesięczna rata kredytu w ostatnich trzech miesiącach przekroczy 35% ich dochodów. Przy obliczeniach będą uwzględniane dochody wszystkich osób należących do gospodarstwa domowego, a nie tylko kredytobiorcy. Ponadto obliczenia te będą powtarzane co kwartał.

W przypadku osób, u których wskaźnik RdD wyniesie minimum 40%, będą one mogły wnioskować o wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na pomoc w spłacie zadłużenia. Dotychczas wskaźnik ten wynosił 50%.

Jak zakłada projekt, wartość wskaźnika RdD będzie oceniania na podstawie wniosku kredytobiorcy o zawieszenie wykonania umowy. Zainteresowana osoba wypełni i podpisze taki wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o wakacje kredytowe

Zainteresowani będą składali odpowiedni wniosek osobiście, pocztą, mailowo lub za pośrednictwem bankowości internetowej w banku, w którym zaciągnęli kredyt. Ten będzie miał 21 dni na potwierdzenie otrzymania dokumentów.

Specjaliści szacują, że łączna wartość kredytów objętych wakacjami od płacenia rat, wyniesie ok. 3,6 mld zł.

Dodaj komentarz